ក្រុមហ៊ុនសំណង់គីមីជាតិរបស់ចិន ZJ

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់គីមីជាតិរបស់ចិន ZJ

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុន៖

ក្រុមហ៊ុនសំណង់គីមីជាតិរបស់ប្រទេសចិន ZHEJIANG

អាស័យដ្ឋាន៖

អគារ YAOJIANG NO 100 MOGANSHAN RD., HANGZHOU

ទូរស័ព្ទ៖

0571-88380329

០៥៧១-២៨១១៣៥៨០

អ៊ីមែល៖

Whatsapp៖

0571-88380322

ត្រូវការ​ជំនួយ?

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង